دوست داشتن

دوست داشتن را با تمام وجود یادش دادم...


ولی او رفت..


و امتحانش را به دیگری پس داد..

شما هم داشتید از این شــاگــردهـــا ؟


[ یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 15:12 ] [ دیوید ویا ]
[ ]